NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里

NFU怀旧社区>怀旧插件>插件列表

!!!ClassicAPI

!!!ClassicAPI

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:!!!ClassicAPI

热度:18601 下载:4998 2024-02-03更新 2024-02-03

Gladius Enhanced 3.35饰品扩容

Gladius Enhanced 3.35饰品扩容

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:Gladius Enhanced

热度:15172 下载:3498 2024-01-19更新 2024-01-19

LeatrixPlus 3.35 懒人工具包 百宝箱

LeatrixPlus 3.35 懒人工具包 百宝箱 增加了快速拾取

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:LeatrixPlus

热度:25620 下载:6828 2024-01-18更新 2024-01-18

FasterLoot 3.35快速拾取自动拾取

FasterLoot 3.35快速拾取自动拾取

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:FasterLoot

热度:21639 下载:7026 2024-01-18更新 2024-01-18

335宏命令扩展插件SDM

335宏命令扩展插件SDM 解除宏限制字数

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:SDM

热度:24872 下载:5277 2023-12-23更新 2023-12-23

LootFilter 3.35

LootFilter 3.35

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:LootFilter

热度:49215 下载:10276 2023-10-05更新 2023-10-05

GatherermateDB 335单独的采集数据库

GatherermateDB 335单独的采集数据库

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:GathererDB

热度:64334 下载:20526 2023-09-17更新 2023-09-17

ace3libs插件库3.35基础包插件支持包

ac3的335版本很多朋友可能会出现安装了插件但是没用,有可能是没有基础包,如果你安装了它,那么任意插件一般可以界面—设置—插件里面找到。

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:acelibs

热度:55113 下载:17383 2023-09-15更新 2023-09-15

IDTip 3.35

IDTip 3.35

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:IDTip

热度:93303 下载:35896 2023-07-29更新 2023-07-29

Talented代替TalentEmu3.35游戏内置天赋模拟器

Talented 3.35游戏内置天赋模拟器

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:Talented

热度:88431 下载:29977 2023-07-25更新 2023-07-25

3.35 MOGIT幻化玩家必备 模型幻化助手

3.35 MOGIT幻化玩家必备 模型幻化助手

类别:其它插件     版本:3.35     插件作者:MOGIT

热度:75124 下载:11793 2023-06-25更新 2023-06-25

提高游戏FPS

首先1.12. 2.43 3.

类别:其它插件     版本:1.12 2.43 3.35     插件作者:qingxd

热度:88348 下载:20654 2023-06-13更新 2023-06-12

精彩评论
精彩评论